درایر تبریدی

درایر تبریدی

درایر تبریدی : یکی از پارامترهای مهم و اصلی در صنعت هوای فشرده، بحث کیفیت هوای فشرده است. مدیران صنایع جهت کاهش هزینه های ناشی از اثرات مخرب رطوبت هوای فشرده از سیستم...

ادامه مطلب

بوستر

بوستر

بوستر : کمپرسوری جهت بالا بردن فشارهوای تولید شده از کمپرسور اسکرو میباشد و فقط قادر به حجیم سازی هوای تولیدشده است. بوستر کمپرسور بیشتر برای جبران فشاره.ایی که در طول...

ادامه مطلب

درایر جذبی

درایر جذبی

درایر جذبی : یکی از موثرترین روش های حذف رطوبت از هوای فشرده، استفاده از درایر جذبی می باشد. در درایر جذبی ، هوای فشرده از میان توده ای از مواد جاذب عبور داده می شود و...

ادامه مطلب

تله آبگیر

تله آبگیر

تله آبگیر : وظیفه تله آبگیر این است که قطره های درشت آب را که از مخزن کمپرسور خارج می شوند را از هوا جدا می کند. به طور کلی تله آبگیر طی فرآیندی به نام گریز از مرکز قطره...

ادامه مطلب

  • 1
  • 2

برای ثبت درخواست در سایت، ابتدا ثبت نام کنید و وارد سایت شوید.


اطلاعات تماس

همراه پویان فرم فلز