بوستر

بوستر :

کمپرسوری جهت بالا بردن فشارهوای تولید شده از کمپرسور اسکرو میباشد و فقط قادر به حجیم سازی هوای تولیدشده است.

بوستر کمپرسور بیشتر برای جبران فشاره.ایی که در طول خطوط لوله های طویل افت کرده است، استفاده می شود و یا در مواردی که به فشار بالاتری نیاز است، مورد استفاده قرار می گیرد. کمپرسور فشار قوی یک مدل جدید است که مطابق نیاز و خواسته شما برای هر برنامه ای ساخته شده است

توان مورد نیاز برای کمپرسور های کمکی با افزایش نسبت فشار افزایش پیدا می کنند در حالی که جرم در حال حرکت نزولی می باشد، منحنی مقتضیات توان که تابعی از فشار ورودی است از نظر شکل شبیه منحنی پمپ خلا می باشد.

تراکم در این کمپرسورها ممکن است یک یا چند مرحله ای باشد و نیز ممکن است از نوع دینامیکی یا جابجایی باشد،در این موقع کمپرسورهای پیستونی رایج تر از بقیه کمپرسور ها هستند.

 

 

 

MODEL

 

capacity(m3/min) motor power 1/MIN

5 bar g

7 bar g

10 bar g 13 bar g KW HP
 D-BOOSTER 10  1.57  2.1  2.88  3.67  705  10    565
  D-BOOSTER 15 1.84  2.45  3.37   4.29 11  15  660 
  D-BOOSTER 20  2.75 3.67  5.05  6.44  15  20  660 
  D-BOOSTER 25 3.67  4.89  6.73  8.57  18.5   25 660 
 D-BOOSTER 30 4.17 5.56 7.65 9.74 22 30 750
 D-BOOSTER 40 4.99 6.65 9.15 11.64 30 40 900
 D-BOOSTER 50 7.34 9.79 13.47 17.14 37 50 660
 D-BOOSTER 60 8.35 11.13 15.31 19.48 45 60 750
 D-BOOSTER 75 9.98 13.31 18.3 23.29 55 70 900

 

برای ثبت درخواست در سایت، ابتدا ثبت نام کنید و وارد سایت شوید.


اطلاعات تماس

همراه پویان فرم فلز