تله آبگیر

تله آبگیر :


وظیفه تله آبگیر این است که قطره های درشت آب را که از مخزن کمپرسور خارج می شوند را از هوا جدا می کند. به طور کلی تله آبگیر طی فرآیندی به نام گریز از مرکز قطره های درشت آب را از هوا کمپرسور تفکیک می کند.


وظیفه تله آبگیر این است که قطره های درشت آب را که از مخزن کمپرسور خارج می شوند را از هوا جدا می کند. به طور کلی تله آبگیر طی فرآیندی به نام گریز از مرکز قطره های درشت آب را از هوا کمپرسور تفکیک می کند.

وقتیکه هوا به داخل تله آبگیر می رود با پره فرفره ای شکل که در مسیرش وجود دارد برخورد می کند که این امر یعنی تماس هوا با این پره ها موجب می شود که هوا طی یک مسیر چرخشی و گردابی شکلی درون هوزینگ تله آبگیر به جریان درآید. که در نتیجه این حرکت گردشی و نیروی گریز از مرکز، قطره های بزرگ آب از هوا تفکیک می شوند.

 

MODEL

 

capacity

 

(m3/min)

 

working

pressure

(bar)

test

pressure

(bar)

 

Dimention (mm) CONN
(INCH)

D (inch)

H (inch)

D1 (inch)
PWT 2000  2 13   18  6 400  1/2   1
PWT 5000  13  18  6  500 1/2  1 1/2 
PWT 8000 13   18 600  1/2   1 1/2
PWT 10000 10   13  18  8  750 1/2   2
PWT 15000 15  13  18   10  750  1/2  2 1/2
PWT 20000 20  13   18 10  900  1/2   2 1/2
PWT 25000 25   13  18 12   900 1/2   3
PWT 30000 30  13   18  12 1000  3/4 
PWT 40000 40 13 18 12 1200 3/4 4
PWT 50000 50  13  18  16  1200  3/4   4

 

برای ثبت درخواست در سایت، ابتدا ثبت نام کنید و وارد سایت شوید.


اطلاعات تماس

همراه پویان فرم فلز