درایر جذبی

درایر جذبی :


یکی از موثرترین روش های حذف رطوبت از هوای فشرده، استفاده از درایر جذبی می باشد. در درایر جذبی ، هوای فشرده از میان توده ای از مواد جاذب عبور داده می شود و رطوبت موجود در هوا در اثر تماس با سطح مواد جاذب (مولکولارسیو و اکتیو آلومینا)، جذب این مواد گشته و هوا تا نقطه شبنم مورد نظر خشک شده و آماده تحویل به مصرف کننده می گردد.

این سیستم دارای دو مخزن حاوی مواد جاذب رطوبت می باشد که دارای خاصیت جذب رطوبت هستند. هوای تولید شده توسط شیرهای برقی و یک سیستم کنترلی دیجیتال به منظور خالص سازی هوای فشرده از رطوبت، به صورت متناوب وارد هر یک از مخزن ها می شود، بدین صورت که هنگامی‌ که یک مخزن در حال فعالیت است، مواد مخزن دیگر در حال احیاء می‌باشند. فرآیند احیاء شامل گرمایش و سرمایش مواد جاذب است. مکانیزم های مختلفی برای احیاء مواد جاذب وجود دارد و دسته بندی کلی درایرهای جذبی نیز بر اساس مکانیزم های احیاء مواد جاذب صورت پذیرفته است.

 

 درایر جذبی

1/MIN

MODEL

capacity 17 bar g

operating pressur

 and 35Mc inlet temp(m/mm)

conn(inch)

volume per tower
(lit)

 desic. weight per
tower

 HDD108 1.8

 3/4'

 21 16
  HDD 216 3.6  1' 43  33
  HDD 360 6.0 1 1/2'  70  54
  HDD 522 8.7 1 1/2' 103 79
  HDD 792 13.2 2' 155 119
  HDD 1002 16.7 2 1/2' 195 150
  HDD 1188 19.8 2 1/2' 232 178
  HDD 1584 26.4 3' 310 238
  HDD 2376 39.6 3' 465 357
  HDD 3564 59.4  4' 696  535

 

برای ثبت درخواست در سایت، ابتدا ثبت نام کنید و وارد سایت شوید.


اطلاعات تماس

همراه پویان فرم فلز