میکروفیلترها

میکروفیلترها

میکروفیلتر : هوای فشرده ای که توسط کمپرسورها تولید میشود حاوی تعداد بیشماری میکروارگانیسم و ذرات گرد و غبار است. در زمان فشرده سازی هوا به علت کاهش چند برابری حجم هوا،...

ادامه مطلب

برای ثبت درخواست در سایت، ابتدا ثبت نام کنید و وارد سایت شوید.


اطلاعات تماس

همراه پویان فرم فلز