کمپرسور اسکرو نوع خاصی از کمپرسورهای بادی است که از مکانیسم روتاری(چرخشی) استفاده میکند و جزو کمپرسورهای جابجایی مثبت می باشد

 • كمپرسور اسکرو
 • کمپرسور اسکرو

انواع کمپرسور

کمپرسور۸ کیلووات

لیست قطعات کمپرسور ۸ کیلووات:

capacity(m3/min) motor power Dimension (mm)

Conection

(inch)

7 bar g 10 bar g 13 bar g KW HP L W H
 1.1  1  0.7  7.5  10  1250  900  1200  3/4"

 

BOM-  8 KW

ردیف

شرح قطعه

تعداد

واحد

1

ایر اند EVO 3

1

عدد

2

الکترو موتور7.5 کیلو وات

1

عدد

3

آنلود ار R 20

1

عدد

4

فیلتر هوا

1

عدد

5

اگزوز

0

عدد

6

فولی الکترو موتور

1

عدد

7

فولی ایر اند

1

عدد

8

تسمه

4

عدد

9

پایه فیلتر روغن

1

عدد

10

فن خنک کننده رادیاتور

1

عدد

11

رادیاتور روغن و هوا 7.5 کیلووات

1

عدد

12

لاستیک ضربه گیر

6

عدد

13

مخزن روغن ( ریسیور )

1

عدد

14

شیر حداقل فشار ( مینی موم ولو ) G25

1

عدد

15

سوپاپ اطمینان

1

عدد

16

شیر کنترل ( چک ولو )

1

عدد

17

نمایشگر (گیج ) فشار روغن عقربه ای

1

عدد

18

پنل و برد PLC

1

عدد

19

ترانس دیوسر

1

عدد

20

کنترل فشار هوا ( های پرشر )

1

عدد

21

اتصالات

-

عدد

22

فیلتر سپراتور

1

عدد

23

فیلتر روغن

1

عدد

24

اتاق سایلنت با پوشش الکترو استاتیک

1

عدد

کمپرسور 11 کیلو وات

لیست قطعات کمپرسور 11 کیلووات:

capacity(m3/min) motor power Dimension (mm)

Conection

(inch)

7 bar g 10 bar g 13 bar g KW HP L W H
1.7   1.4  1.1  11 15  1250  900  1200 

 3/4"

 

BOM-  11 KW

ردیف

شرح قطعه

تعداد

واحد

1

ایر اند EVO 3

1

عدد

2

الکترو موتور11 کیلو وات

1

عدد

3

آنلود ار R 20

1

عدد

4

فیلتر هوا

1

عدد

5

اگزوز

0

عدد

6

فولی الکترو موتور

1

عدد

7

فولی ایر اند

1

عدد

8

تسمه

4

عدد

9

پایه فیلتر روغن

1

عدد

10

فن خنک کننده رادیاتور

1

عدد

11

رادیاتور روغن و هوا 15 کیلووات

1

عدد

12

لاستیک ضربه گیر

6

عدد

13

مخزن روغن ( ریسیور )

1

عدد

14

شیر حداقل فشار ( مینی موم ولو ) G25

1

عدد

15

سوپاپ اطمینان

1

عدد

16

شیر کنترل ( چک ولو )

1

عدد

17

نمایشگر (گیج ) فشار روغن عقربه ای

1

عدد

18

پنل و برد PLC

1

عدد

19

ترانس دیوسر

1

عدد

20

کنترل فشار هوا ( های پرشر )

1

عدد

21

اتصالات

-

عدد

22

فیلتر سپراتور

1

عدد

23

فیلتر روغن

1

عدد

24

اتاق سايلنت با پوشش الكترو استاتيك

1

عدد

کمپرسور 15 کیلو وات

لیست قطعات کمپرسور 15 کیلووات:

capacity(m3/min) motor power Dimension (mm)

Conection

(inch)

7 bar g 10 bar g 13 bar g KW HP L W H
2.3   2  1.5  15  20 1250   900 1200   3/4"

 

BOM-  15 KW

ردیف

شرح قطعه

تعداد

واحد

1

ایر اند EVO 3

1

عدد

2

الکترو موتور15 کیلو وات

1

عدد

3

آنلود ار R 20

1

عدد

4

فیلتر هوا

1

عدد

5

اگزوز

0

عدد

6

فولی الکترو موتور

1

عدد

7

فولی ایر اند

1

عدد

8

تسمه

4

عدد

9

پایه فیلتر روغن

1

عدد

10

فن خنک کننده رادیاتور

1

عدد

11

رادیاتور روغن و هوا 15کیلووات

1

عدد

12

لاستیک ضربه گیر

6

عدد

13

مخزن روغن ( ریسیور )

1

عدد

14

شیر حداقل فشار ( مینی موم ولو ) G25

1

عدد

15

سوپاپ اطمینان

1

عدد

16

شیر کنترل ( چک ولو )

1

عدد

17

نمایشگر (گیج ) فشار روغن عقربه ای

1

عدد

18

پنل و برد PLC

1

عدد

19

ترانس دیوسر

1

عدد

20

کنترل فشار هوا ( های پرشر )

1

عدد

21

اتصالات 

-

عدد

22

فیلتر سپراتور

1

عدد

23

فیلتر روغن

1

عدد

24

اتاق سایلنت با پوشش الکترو استاتیک

1

عدد

کمپرسور 19 کیلو وات

لیست قطعات کمپرسور 19 کیلووات:

capacity(m3/min) motor power Dimension (mm)

Conection

(inch)

7 bar g 10 bar g 13 bar g KW HP L W H
 2.9  2.4  2  18.5  25  1400  1000  1300

 1"

 

BOM-  19 KW

ردیف

شرح قطعه

تعداد

واحد

1

ایر اند EVO 6

1

عدد

2

الکترو موتور18.5 کیلو وات

1

عدد

3

آنلود ار R 40

1

عدد

4

فیلتر هوا

1

عدد

5

اگزوز

0

عدد

6

فولی الکترو موتور

1

عدد

7

فولی ایر اند

1

عدد

8

تسمه

4

عدد

9

پایه فیلتر روغن

1

عدد

10

فن خنک کننده رادیاتور

1

عدد

11

رادیاتور روغن و هوا 7.5 کیلووات

1

عدد

12

لاستیک ضربه گیر

6

عدد

13

مخزن روغن ( ریسیور )

1

عدد

14

شیر حداقل فشار ( مینی موم ولو ) G25

1

عدد

15

سوپاپ اطمینان

1

عدد

16

شیر کنترل ( چک ولو )

1

عدد

17

نمایشگر (گیج ) فشار روغن عقربه ای

1

عدد

18

پنل و برد PLC

1

عدد

19

ترانس دیوسر

1

عدد

20

کنترل فشار هوا ( های پرشر )

1

عدد

21

اتصالات -

1

عدد

22

فیلتر سپراتور

1

عدد

23

فیلتر روغن

1

عدد

24

اتاق سایلنت با پوشش الکترو استاتیک

1

عدد

کمپرسور 22 کیلو وات

لیست قطعات کمپرسور 22 کیلووات:

capacity(m3/min) motor power Dimension (mm)

Conection

(inch)

7 bar g 10 bar g 13 bar g KW HP L W H
 3.6  3.2  2.8  22  30  1400  1000  1300

 1"

 

BOM-  22KW

ردیف

شرح قطعه

تعداد

واحد

1

ایر اند EVO 6

1

عدد

2

الکترو موتور22 کیلو وات

1

عدد

3

آنلود ار R 40

1

عدد

4

فیلتر هوا

1

عدد

5

اگزوز

0

عدد

6

فولی الکترو موتور

1

عدد

7

فولی ایر اند

1

عدد

8

تسمه

4

عدد

9

پایه فیلتر روغن

1

عدد

10

فن خنک کننده رادیاتور

1

عدد

11

رادیاتور روغن و هوا 7.5 کیلووات

1

عدد

12

لاستیک ضربه گیر

6

عدد

13

مخزن روغن ( ریسیور )

1

عدد

14

شیر حداقل فشار ( مینی موم ولو ) G25

1

عدد

15

سوپاپ اطمینان

1

عدد

16

شیر کنترل ( چک ولو )

1

عدد

17

نمایشگر (گیج ) فشار روغن عقربه ای

1

عدد

18

پنل و برد PLC

1

عدد

19

ترانس دیوسر

1

عدد

20

کنترل فشار هوا ( های پرشر )

1

عدد

21

اتصالات

-

عدد

22

فیلتر سپراتور

1

عدد

23

فیلتر روغن

1

عدد

24

اتاق سایلنت با پوشش الکترو استاتیک

1

عدد

 

کمپرسور 30 کیلو وات

لیست قطعات کمپرسور 30 کیلووات:

capacity(m3/min) motor power Dimension (mm)

Conection

(inch)

7 bar g 10 bar g 13 bar g KW HP L W H
 5  4.4  3.8  30  40  1700 1200  1350 

 1 1.4"

 

BOM-  30 KW

ردیف

شرح قطعه

تعداد

واحد

1

ایر اند EVO 9

1

عدد

2

الکترو موتور30 کیلو وات

1

عدد

3

آنلود ار R 90

1

عدد

4

فیلتر هوا

1

عدد

5

اگزوز

0

عدد

6

فولی الکترو موتور

1

عدد

7

فولی ایر اند

1

عدد

8

تسمه

4

عدد

9

پایه فیلتر روغن

1

عدد

10

فن خنک کننده رادیاتور

1

عدد

11

رادیاتور روغن و هوا 30 کیلووات

1

عدد

12

لاستیک ضربه گیر

6

عدد

13

مخزن روغن ( ریسیور )

1

عدد

14

شیر حداقل فشار ( مینی موم ولو ) G25

1

عدد

15

سوپاپ اطمینان

1

عدد

16

شیر کنترل ( چک ولو )

1

عدد

17

نمایشگر (گیج ) فشار روغن عقربه ای

1

عدد

18

پنل و برد PLC

1

عدد

19

ترانس دیوسر

1

عدد

20

کنترل فشار هوا ( های پرشر )

1

عدد

21

اتصالات

-

عدد

22

فیلتر سپراتور

1

عدد

23

فیلتر روغن

1

عدد

24

اتاق سایلنت با پوشش الکترو استاتیک

1

عدد

کمپرسور 37 کیلو وات

لیست قطعات کمپرسور 37 کیلووات:

capacity(m3/min) motor power Dimension (mm)

Conection

(inch)

7 bar g 10 bar g 13 bar g KW HP L W H
 6.4  5.5  4.8  37  50  1700  1200 1350   1 1.4"

 

BOM-  37 KW

ردیف

شرح قطعه

تعداد

واحد

1

ایر اند EVO 9

1

عدد

2

الکترو موتور37 کیلو وات

1

عدد

3

آنلود ار R 90

1

عدد

4

فیلتر هوا

1

عدد

5

اگزوز

0

عدد

6

فولی الکترو موتور

1

عدد

7

فولی ایر اند

1

عدد

8

تسمه

4

عدد

9

پایه فیلتر روغن

1

عدد

10

فن خنک کننده رادیاتور

1

عدد

11

رادیاتور روغن و هوا 37 کیلووات

1

عدد

12

لاستیک ضربه گیر

6

عدد

13

مخزن روغن ( ریسیور )

1

عدد

14

شیر حداقل فشار ( مینی موم ولو ) G40

1

عدد

15

سوپاپ اطمینان

1

عدد

16

شیر کنترل ( چک ولو )

1

عدد

17

نمایشگر (گیج ) فشار روغن عقربه ای

1

عدد

18

پنل و برد PLC

1

عدد

19

ترانس دیوسر

1

عدد

20

کنترل فشار هوا ( های پرشر )

1

عدد

21

اتصالات

 

عدد

22

فیلتر سپراتور

1

عدد

23

فیلتر روغن

1

عدد

24

اتاق سایلنت با پوشش الکترو استاتیک

1

عدد

 

کمپرسور 45 کیلو وات

لیست قطعات کمپرسور 45 کیلووات:

capacity(m3/min) motor power Dimension (mm)

Conection

(inch)

7 bar g 10 bar g 13 bar g KW HP L W H
 8 6.4   5.5  45  60  1700  1200  1350  1 1.4"

 

BOM-  45 KW

ردیف

شرح قطعه

تعداد

واحد

1

ایر اند EVO9

1

عدد

2

الکترو موتور45 کیلو وات

1

عدد

3

آنلود ار R90

1

عدد

4

فیلتر هوا

1

عدد

5

اگزوز

0

عدد

6

فولی الکترو موتور

1

عدد

7

فولی ایر اند

1

عدد

8

تسمه

4

عدد

9

پایه فیلتر روغن

1

عدد

10

فن خنک کننده رادیاتور

1

عدد

11

رادیاتور روغن و هوا 45 کیلووات

1

عدد

12

لاستیک ضربه گیر

6

عدد

13

مخزن روغن ( ریسیور )

1

عدد

14

شیر حداقل فشار ( مینی موم ولو ) G25

1

عدد

15

سوپاپ اطمینان

1

عدد

16

شیر کنترل ( چک ولو )

1

عدد

17

نمایشگر (گیج ) فشار روغن عقربه ای

1

عدد

18

پنل و برد PLC

1

عدد

19

ترانس دیوسر

1

عدد

20

کنترل فشار هوا ( های پرشر )

1

عدد

21

اتصالات

-

عدد

22

فیلتر سپراتور

1

عدد

23

فیلتر روغن

1

عدد

24

اتاق سایلنت با پوشش الکترو استاتیک

1

عدد

کمپرسور 55 کیلو وات

لیست قطعات کمپرسور 55 کیلووات:

capacity(m3/min) motor power Dimension (mm)

Conection

(inch)

7 bar g 10 bar g 13 bar g KW HP L W H
10   8  6.8  55  75  2000  1400  1500  1 1.2"

 

BOM-  55KW

ردیف

شرح قطعه

تعداد

واحد

1

ایر اند EVO 15

1

عدد

2

الکترو موتور55 کیلو وات

1

عدد

3

آنلود ار RH100

1

عدد

4

فیلتر هوا

1

عدد

5

اگزوز

0

عدد

6

فولی الکترو موتور

1

عدد

7

فولی ایر اند

1

عدد

8

تسمه

4

عدد

9

پایه فیلتر روغن

1

عدد

10

فن خنک کننده رادیاتور

1

عدد

11

رادیاتور روغن و هوا 55 کیلووات

1

عدد

12

لاستیک ضربه گیر

6

عدد

13

مخزن روغن ( ریسیور )

1

عدد

14

شیر حداقل فشار ( مینی موم ولو ) G25

1

عدد

15

سوپاپ اطمینان

1

عدد

16

شیر کنترل ( چک ولو )

1

عدد

17

نمایشگر (گیج ) فشار روغن عقربه ای

1

عدد

18

پنل و برد PLC

1

عدد

19

ترانس دیوسر

1

عدد

20

کنترل فشار هوا ( های پرشر )

1

عدد

21

فیلتر سپراتور

1

عدد

22

فیلتر روغن

1

عدد

23

اتاق سایلنت با پوشش الکترو استاتیک

1

عدد

کمپرسور 75 کیلو وات

لیست قطعات کمپرسور 75 کیلووات:

capacity(m3/min) motor power Dimension (mm)

Conection

(inch)

7 bar g 10 bar g 13 bar g KW HP L W H
 12.6  9.5  7.2  75  100  2000  1400  1500  2"

 

BOM-  75 KW

ردیف

شرح قطعه

تعداد

واحد

1

ایر اند EVO 15

1

عدد

2

الکترو موتور75 کیلو وات

1

عدد

3

آنلود ار RH 180

1

عدد

4

فیلتر هوا

1

عدد

5

اگزوز

0

عدد

6

فولی الکترو موتور

1

عدد

7

فولی ایر اند

1

عدد

8

تسمه

4

عدد

9

پایه فیلتر روغن

1

عدد

10

فن خنک کننده رادیاتور

1

عدد

11

رادیاتور روغن و هوا 75کیلووات

1

عدد

12

لاستیک ضربه گیر

6

عدد

13

مخزن روغن ( ریسیور )

1

عدد

14

شیر حداقل فشار ( مینی موم ولو ) G25

1

عدد

15

سوپاپ اطمینان

1

عدد

16

شیر کنترل ( چک ولو )

1

عدد

17

نمایشگر (گیج ) فشار روغن عقربه ای

1

عدد

18

پنل و برد PLC

1

عدد

19

ترانس دیوسر

1

عدد

20

کنترل فشار هوا ( های پرشر )

1

عدد

21

اتصالات 

-

عدد

22

فیلتر سپراتور

1

عدد

23

فیلتر روغن

1

عدد

24

اتاق سایلنت با پوشش الکترو استاتیک

1

عدد

کمپرسور 90 کیلو وات

Aلیست قطعات کمپرسور 90 کیلووات:

capacity(m3/min) motor power Dimension (mm)

Conection

(inch)

7 bar g 10 bar g 13 bar g KW HP L W H
 16.7  14  11.9  90  125  2200  1700 1600   2"

 

BOM-  90 KW

ردیف

شرح قطعه

تعداد

واحد

1

ایر اند EVO 28

1

عدد

2

الکترو موتور90 کیلو وات

1

عدد

3

آنلود ار RH 250

1

عدد

4

فیلتر هوا

1

عدد

5

اگزوز

0

عدد

6

فولی الکترو موتور

1

عدد

7

فولی ایر اند

1

عدد

8

تسمه

4

عدد

9

پایه فیلتر روغن

1

عدد

10

فن خنک کننده رادیاتور

1

عدد

11

رادیاتور روغن و هوا 75 کیلووات

1

عدد

12

لاستیک ضربه گیر

6

عدد

13

مخزن روغن ( ریسیور )

1

عدد

14

شیر حداقل فشار ( مینی موم ولو ) G25

1

عدد

15

سوپاپ اطمینان

1

عدد

16

شیر کنترل ( چک ولو )

1

عدد

17

نمایشگر (گیج ) فشار روغن عقربه ای

1

عدد

18

پنل و برد PLC

1

عدد

19

ترانس دیوسر

1

عدد

20

کنترل فشار هوا ( های پرشر )

1

عدد

21

اتصالات 

-

عدد

22

فیلتر سپراتور

1

عدد

23

فیلتر روغن

1

عدد

24

اتاق سایلنت با پوشش الکترو استاتیک

1

عدد

کمپرسور 132 کیلو وات

لیست قطعات کمپرسور 132 کیلووات:

capacity(m3/min) motor power Dimension (mm)

Conection

(inch)

7 bar g 10 bar g 13 bar g KW HP L W H
 24  20.6  17  132  180  2500  1900  1700  2"

 

BOM-  132 KW

ردیف

شرح قطعه

تعداد

واحد

1

ایر اندVMX110 

1

عدد

2

الکترو موتور132 کیلو وات

1

عدد

3

آنلود ار RH 250

1

عدد

4

فیلتر هوا

1

عدد

5

اگزوز

0

عدد

6

فولی الکترو موتور

1

عدد

7

فولی ایر اند

1

عدد

8

تسمه

4

عدد

9

پایه فیلتر روغن

1

عدد

10

فن خنک کننده رادیاتور

1

عدد

11

رادیاتور روغن و هوا 160کیلووات

1

عدد

12

لاستیک ضربه گیر

6

عدد

13

مخزن روغن ( ریسیور )

1

عدد

14

شیر حداقل فشار ( مینی موم ولو ) G25

1

عدد

15

سوپاپ اطمینان

1

عدد

16

شیر کنترل ( چک ولو )

1

عدد

17

نمایشگر (گیج ) فشار روغن عقربه ای

1

عدد

18

پنل و برد PLC

1

عدد

19

ترانس دیوسر

1

عدد

20

کنترل فشار هوا ( های پرشر )

1

عدد

21

اتصالات 

-

عدد

22

فیلتر سپراتور

1

عدد

23

فیلتر روغن

1

عدد

24

اتاق سايلنت با پوشش الکترو استاتیک

1

عدد

کمپرسور اسکرو

کمپرسور

کمپرسورها ماشین هایی هستند که برای افزایش فشار سیالاتی که قابلیت متراکم شدن دارند (مانند گازها و بخارات) از آنها استفاده میشود.کمپرسورها در شاخه های مختلف صنعت لوازم خانگی, تجهیزات پزشکی و... کاربرد دارند که انواع آنها عبارتند از:

 1. کمپرسورهای دینامیک
 2. کمپرسورهای جابجایی مثبت

انواع کمپرسور:

 • دینامیک
  • گریز از مرکز
  • محوری
 • جابجایی مثبت
  • اسکرو
  • پیستونی

کمپرسور اسکرو

کمپرسور اسکرو نوع خاصی از کمپرسورهای بادی است که از مکانیسم روتاری(چرخشی) استفاده میکند و جزو کمپرسورهای جابجایی مثبت می باشد.کمپرسورهای اسکرو به دو دسته کمپرسورهای روغنی و بدون روغن تقسیم میشوند. این کمپرسورها در صنایع مختلف کاربردهای وسیعی دارند مخصوصا برای کارخانجات و کارگاههای بزرگ که نیازمند شبکه ای از هوای فشار بالا هستند بسیار مناسب و کاربردی می باشند.


اساس کار کمپرسور اسکرو

کمپرسورهای اسکرو جزو کمپرسورهای جابجایی مثبت می باشند.هوای محیط و روغن پس از عبور از فیلترهای مربوطه از دو مسیر جداگانه وارد ایرند کمپرسور که متشکل از دو روتور میباشد,میگردد.با چرخش روتورها هوا به داخل فضای مابین روتورها کشیده شده و با حرکت مارپیچی روتورها هوا متراکم میشود.

هوای فشرده با سرعت و فشار بالا وارد مخزن سپراتور هوا و روغن میشود.هوا و روغن توسط فیلتر سپراتور از هم جدا شده و پس از خنک شدن توسط رادیاتور,روغن مجددا به ورودی ایرند بازمیگردد و هوای فشرده جهت مصرف خارج میگردد.

به علت حرکت پیوسته و آرام روتورها این کمپرسور مصرف انر›ی کمتر,تولید صدای کمتر و همچنین استهلاک کمتری نسبت به کمپرسورهای پیستونی دارند.


مزیت های کمپرسور اسکرو

۱- عدم وجود لرزه و ارتعاشات با بهره گیری از تکنولوژی برتر
۲- صدای بسیار کم
۳- راندمان الکتریکی بالا از نظر میزان هوادهی
۴- قابل استفاده در تناژهای بالا
۵- طراحی مدرن و مستحکم کابینت
۶- قابلیت دسترسی آسان به تمامی قطعات جهت سهولت نت
۷- استفاده از قطعات با برندهای معتبر داخلی و خارجی
۸- استفاده از مرغوبترین الکتروموتورها
۹- طراحی دستگاه طبق شرایط جغرافیایی
۱۰- تست عملیاتی تمام مراحل قبل از مونتاژ
۱۱- کیفیت هوای خوب تولید شده

برای ثبت درخواست در سایت، ابتدا ثبت نام کنید و وارد سایت شوید.


اطلاعات تماس

همراه پویان فرم فلز