میکروفیلترها

میکروفیلتر :


هوای فشرده ای که توسط کمپرسورها تولید میشود حاوی تعداد بیشماری میکروارگانیسم و ذرات گرد و غبار است. در زمان فشرده سازی هوا به علت کاهش چند برابری حجم هوا، میزان آلاینده ها نیز افزایش پیدا می کند.

علاوه بر ذرات محیطی خود کمپرسور روغنی نیز، مقادیری روغن وارد هوای فشرده خروجی می کند که ترکیب ذرات و بخارات روغن در خطوط هوای فشرده و ماشین آلات صنعتی مصرف کننده می تواند خسارات زیاده به آنها وارد کند. در این مقاله درمورد نحوه تصفیه هوای فشرده، روش کار میکروفیلتر کمپرسور باد، کاربرد فیلتر روغن گیر هوای فشرده، قیمت میکروفیلتر کمپرسور، انواع مدل های روغن گیر هوای فشرده، میکروفیلتر اولیه و میکرفیلتر ثانویه توضیحاتی گرداوری شده است.

 

MODEL

 

capacity

 

(m3/min)

 

max
operating
pressure
(barg)

pire 
size
(inch)

Dimention (mm) weight
(kg)

D (inch)

H (inch)

(Grade)010 ABFX 0.6 16  1/4 181/5 76  0.4
(Grade)015 ABFX 1.2  16  3/8 235  97.5 1
(Grade)020 ABFX 3 16  1/2 235 97.5 1
(Grade)025
ABFX
5.8  16  3/4 275 129  2.2
(Grade)030 ABFX 6.5 16 1 364.5  129 2.6
(Grade)035
ABFX
8.5 16  1 1/2 432.5 170 4.5
(Grade)040
ABFX
13.2 16 2 524.5  170 5.25
(Grade)045
ABFX
19.8 16  2 524.5 1000 
(Grade)050
ABFX
25.8 16 3 641.5 205 10
(Grade)055
ABFX
36 16 3 832 205 12
(Grade)060
 ABFX
60 16 4 - - -

برای ثبت درخواست در سایت، ابتدا ثبت نام کنید و وارد سایت شوید.


اطلاعات تماس

همراه پویان فرم فلز