بوستر

بوستر

بوستر : کمپرسوری جهت بالا بردن فشارهوای تولید شده از کمپرسور اسکرو میباشد و فقط قادر به حجیم سازی هوای تولیدشده است. بوستر کمپرسور بیشتر برای جبران فشاره.ایی که در طول...

ادامه مطلب

برای ثبت درخواست در سایت، ابتدا ثبت نام کنید و وارد سایت شوید.


اطلاعات تماس

همراه پویان فرم فلز